СУП оголошує тендер на пошук аудиторської компанії для проведення аудиту звітності організації
СУП оголошує тендер на пошук аудиторської компанії для проведення аудиту звітності організації
01 листопада 2018

СУП оголошує тендер на пошук аудиторської компанії з метою проведення аудиту звітності загального призначення за період з 01.01.2018 до 31.12.2018, а також аудиту звіту про надходження та використання членських та благодійних внесків.

Цілі та обсяг аудиту:
1. надати аудиторський висновок щодо того, чи відображає фінансова звітність Організації (СУП), зокрема баланс та звіт про фінансові результати, належне об’єктивне представлення, в усіх суттєвих аспектах, фінансового становища Організації станом на 31.12.2018 року;
2. оцінити дотримання в Організації положень національного податкового законодавства та підзаконних нормативних актів;
3. аудит звіту про надходження та використання членських та благодійних внесків Організацією.

Звітність аудитора
Аудитор надає Лист про результати аудиту керівництву Організації після завершення аудиту, що містить аудиторський висновок і виявлені результати. Перелік виявлених результатів не обмежується окресленим обсягом роботи; аудитор може вільно висловлюватися з інших питань. Звіт аудитора має містити докладну інформацію про використану методологію та обсяг аудиту. Аудитор повинен надати рекомендації щодо усунення будь-яких виявлених слабких місць. Рекомендації мають бути представлені у порядку їх пріоритетності.
Звіт аудитора має містити запевнення у тому, що аудит проводився у відповідності до міжнародних стандартів, затверджених Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB),та кваліфікованим аудитором.
Звіт підписується відповідальним аудитором із зазначенням посади аудитора та назви аудиторської компанії. Звіт має бути підготовлений українською та англійською мовами і подається до організації у двох паперових примірниках.

До участі у тендері запрошуються компанії, які мають досвід надання аудиторських послуг громадським спілкам.
Критеріями для вибору компанії є:
Репутація та високі стандарти ведення бізнесу компанією будуть визначатися за показниками:
Співвідношення розміру гонорару компанії до річного чистого доходу (не вище 15%);
Співвідношення витрат на оплату праці до чистого доходу (не нижче 30%);
Відхилення середньої заробітної плати від ринкової (не нижче -30%);
Співвідношення сплачених податків та соціальних відрахувань до чистого доходу від реалізації послуг (не нижче 25%);
Співвідношення страхового покриття по договору страхування професійної відповідальності до чистого доходу від реалізації послуг (не нижче 10%);

Вартість аудиторських послуг:
Організація визначила максимальний ліміт вартості послуг – до 30 000,00 грн. 
При інших рівних умовах перевага буде надана компанії на загальній системі оподаткування.

Для участі у тендері компанії мають подати наступні документи:
1. Лист зацікавленості, в якому зазначено:
- назва компанії, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи,
- коротка історична довідка про діяльність компанії;
- організаційна структура компанії;
- чисельність працівників, інформація щодо кваліфікованого персоналу (ПІБ та № сертифікату)  з діючими сертифікатами;
- опис спеціалізації компанії: опис аналогічних проектів;
- згоду на обробку персональних даних, зазначених у тендерній документації.
2. Витяг з реєстру суб'єктів аудиторської діяльності.
3. Комерційну пропозицію в гривнях (перелік послуг та їхня вартість погодинно, план проведення аудиту).
4. Референс-лист та рекомендації клієнтів компанії.
5. Документи для встановлення репутації та стандартів ведення бізнесу компанією:
- копія фінансової звітності компанії за попередній звітний період (Форма 1. Баланс; Форма 2. Звіт про фінансові результати);
- копія договору про страхування професійної відповідальності;
- інші документи та інформація за додатковим запитом Організації.

Документи мають бути надіслані на електронну скриньку lesia.panasyuk@sup.org.ua  (з поміткою «Тендер: аудит СУП»).
Термін подання пропозицій на тендер 18 листопада 2018 року, 19:00
Розгляд отриманих заяв здійснює Комітет з фінансів при Раді Директорів СУП. Рішення про вибір аудитора буде оголошено 19 грудня 2018 року. Усі компанії, які надали тендерні пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняті рішення.
Аудит має розпочатися з 01 до 15 лютого 2018 року. Результати аудиту мають бути представлені СУП не пізніше 19 березня 2018 року.

Питання щодо тендеру надсилайте, будь ласка, на адресу електронної пошти lesia.panasyuk@sup.org.ua або звертайтеся до Лесі Панасюк, 0937455858.
 

Ще новини