Податковий календар на листопад
Податковий календар на листопад
11 листопада 2020

Важко пам’ятати усе, якщо ти власник цілого бізнесу! Тож для вашої зручності ми запускаємо рубрику #Податковийкалендар, в якій на початку кожного місяця ви зможете бачити терміни сплати податків та подачі податкової звітності.

Отже, 13 листопада настає останній день подання звітності:
- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за жовтень 2020 р., якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку;
- довідки про використані книжки за жовтень 2020 р.

19 листопада
останній день сплати податків:
- податку на прибуток підприємства за 3-й квартал 2020 року;
- податку на додану вартість за 3-й квартал;
- екологічного податку за 3-й квартал;
- рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 3-й квартал;
- рентної плати за користування надрами в цілях не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за 3-й квартал;
- рентної плати за спеціальне використання води за 3-й квартал;
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за 3-й квартал;
- збору за місця паркування транспортних засобів за 3-й квартал;
- туристичного збору за три квартали.

граничний термін сплати єдиного податку:
- для ФОП на 3-ій групі спрощеної системи оподаткування
- для юридичних компаній на спрощеній системі оподаткування (3-я група)

20 листопада
останній день подання звітності:
- податкової декларації рентної плати за жовтень 2020 р. з розрахунком рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень 2020 р.;
- податкової декларації з ПДВ за жовтень 2020 р.;
- декларації акцизного податку за жовтень 2020 р.;
- звіту з ЄСВ (ф. № Д4 (місячна)) за жовтень 2020 р.

граничний термін сплати єдиного соціального внеску:
- для ФОП на 1-ій та 2-ій групі спрощеної системи оподаткування

граничний термін сплати авансового внеску єдиного податку:
- для ФОП на 1-ій та 2-ій групі спрощеної системи оподаткування

граничний термін подання декларації з ПДВ:
- для ФОП на 3-ій групі спрощеної системи оподаткування
- для юридичних компаній на спрощеній системі оподаткування (3-я група)
- для юридичних компаній на загальній системі оподаткування

граничний термін подання декларації з ПДВ для:
- ФОП на 3-ій групі спрощеної системи оподаткування;
- юридичних компаній на спрощеній та загальній системі оподаткування.

останній день сплати податків:
- ЄСВ роботодавцями за жовтень 2020 р. (крім гірничих підприємств);
- авансового внеску з єдиного податку платниками 1-ї та 2-ї груп за жовтень 2020 р.

30 листопада
останній день сплати податків:
- ЄСВ для гірничих підприємств за жовтень 2020 р.
- авансового внеску з туристичного збору за листопад 2020 р. для тих хто сплачує авансами щомісяця;
- плати за землю за жовтень 2020 р.;
- податку на додану вартість за жовтень 2020 р.;
- акцизного податку за жовтень 2020 р.;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень 2020 р.

граничний термін сплати ПДВ для:
- ФОП на 3-ій групі спрощеної системи оподаткування;
- юридичних компаній на спрощеній (3-я група) та загальній системі оподаткування.

 

Ще новини