Законопроєкт про «інвестнянь»: Що потрібно знати
Законопроєкт про «інвестнянь»: Що потрібно знати

У грудні Парламент ухвалив Закон №3760 про «інвестиційних нянь», який передбачає державну підтримку проєктів зі значними інвестиціями. Пояснюємо, що важливо розуміти інвестору, який прагне отримати підтримку від держави.

Законопроєкт передбачає, що державна підтримка може надаватись у таких формах:
1)  звільнення від сплати окремих податків та зборів;
2) звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих, що ввозяться для реалізації інвестпроєкту;
3) переважне право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності (надання у користування або оренду на умовах, визначених спеціальним інвестдоговором, та з переважним правом придбання такої ділянки після спливу строку дії договору);
4) будівництво автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації проєкту, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
5) держава сприяє інвестору із значними інвестиціями у процесі приєднання до мереж тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо, що належать суб’єктам природних монополій.

Законопроєкт встановлює вимоги до інвестиційного проекту:
1) це має бути проєкт у сфері переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму або курортно-рекреаційній сфері;
2) такий проєкт передбачає будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування, придбання обладнання та комплектуючих до нього, а також може передбачати будівництво за рахунок коштів інвестора об’єктів суміжної інфраструктури;
3) створення впродовж строку реалізації проєкту не менше 80 нових робочих місць. Середня заробітна плата працівників не менш як на 15% має бути перевищувати розмір середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні реалізації проєкту за попередній рік;
4) розмір інвестицій упродовж реалізації проєкту має перевищувати суму, еквівалентну 20 млн євро за офіційним курсом валют. Нагадаємо, що базова редакція передбачала підтримку проєктів із сумою інвестицій від 30 млн євро та створенням щонайменше 150 робочих місць.
Однак, СУП наголосила, що досвід побудови підприємств та нових виробничних/переробних ліній «з нуля» українським бізнесом свідчить про створення більшої кількості робочих місць з меншою сумою капінвестицій.
5) строк реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями не перевищує п’ять років.

Державна підтримка не поширюється на інвестиційні проекти, що відповідають ознакам державно-приватного партнерства, а також не надається у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності.

Хто не може претендувати на державну підтримку інвестиційного проєкту?
1) державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні підприємства, установи, організації або господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій належать державі;
2) комунальні унітарні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій належать територіальній громаді;
3) неприбуткові підприємства, установи та організації;
4) юридичні особи, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрито;
5) юридичні особи, зареєстровані в державах (на територіях), віднесених Урядом до офшорних зон тощо.

Як звернутися за державною підтримкою проєкту зі значними інвестиціями?
Інвестор має звернутись до уповноваженого органу, який повинен оцінити проєкт упродовж 60 днів та надати висновок про доцільність або недоцільність реалізації проєкту (можна оскаржити в суді). Який саме орган буде опікуватися такими проєктами буде визначено у піднормативних документах. СУП вбачає, що таким органом може стати Міністерство розвитку економіки та торгівлі України.

Якщо уповноважений орган визнає проєкт доцільним, він протягом 30 робочих днів надсилає його до Уряду та відповідного органу місцевого самоврядування. Упродовж місяця Уряд приймає рішення про укладення спеціального інвестиційного договору та визначає особу, уповноважену на його підписання з боку держави.
 

Ще новини