Податковий календар на квітень
Податковий календар на квітень
05 квітня 2021

Важко пам’ятати усе, якщо ти власник цілого бізнесу! Тож для вашої зручності ми запустили рубрику #Податковийкалендар, в якій на початку кожного місяця ви зможете бачити терміни сплати податків та подачі податкової звітності.

Отже, 9 квітня
останній день подання звітності:
- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС (місячна)), за березень 2021 року;
- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС (місячна)), за березень 2021 року;
- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС (місячна)), за березень 2021 року;
- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (форма № 1-ОА (місячна)), за березень 2021 року;
-звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (форма № 1-ОТ (місячна)), за березень 2021 року.

15 квітня
останній день подання звітності:
- звіту про використання РРО та КОРО (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв'язку та Довідка про використані розрахункові книжки за березень 2021 року.
19 квітня
останній день сплати:
- ЄСВ з доходу
1) ФОП, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування;
2) членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;
3) фізосіб, які здійснюють незалежну профдіяльність, за I квартал 2021 року.
- авансового платежу з податку на доходи фізичних осіб підприємцями на загальній системі оподаткування за I квартал 2021 року.

20 квітня
останній день сплати:
- авансового внеску з єдиного податку платниками, віднесеними до першої та другої груп, за квітень 2021 року;
- ЄСВ з доходу за березень 2021 року.
останній день подання звітності:
- податкової декларації з ПДВ за березень 2021 року;
- декларації акцизного податку за березень 2021 року;
- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) платниками, які звітують помісячно, за березень 2021 року;
- податкової декларації з рентної плати за березень 2021 року, у разі наявності об'єкта оподаткування, для обчислення податкових зобов'язань:
1) за користування надрами для видобування вуглеводнів;
2) користування радіочастотним ресурсом України;
3) транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
4) транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.
- податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи (уточнююча) у разі набуття/втрати права власності/користування сільгосп угіддями у I кварталі 2021 року.

28 квітня
останній день сплати:
- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за березень 2021 року.

29 квітня
останній день сплати:
- авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за I квартал 2021 року;
- авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за I квартал 2021 року.

30 квітня
останній день сплати:
- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу, за березень 2021 року;
- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за березень 2021 року;
- плати за землю за березень 2021 року;
- ПДВ за березень 2021 року;
- акцизного податку за березень 2021 року;
- рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану за березень 2021 року;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за березень 2021 року;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за березень 2021 року;
- єдиного податку платниками 4-ї групи за I квартал 2021 року.

останній день подання звітності:
- звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску членами фермерських господарств та особами, які провадять незалежну професійну діяльність (форма № Д5), за 2020 рік
- податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою, за 2020 рік.
 
 

Ще новини