Позиція СУП щодо закону №1210
Позиція СУП щодо закону №1210

Податкова проблематика вже довгий час – найболючіше питання для українських підприємців. Однак, замість полегшення умов ведення бізнесу в країні, влада продовжує посилювати податковий тиск.
Свідчення цьому –  прийняття закону №1210 в цілому. Попри неодноразові офіційні звернення, зустрічі та заклики усього бізнесу, принципово важливі законодавчі ініціативи у сфері оподаткування виносяться до голосування без врахування суттєвих зауважень представників бізнес-середовища.

Прийнятий закон №1210 містить низку як негативних, так і позитивних норм для бізнесу, зокрема, позитивними є положення щодо:
- запровадження прискореної амортизації основних засобів на період 2020-2030 р.р. (п. 43-1 підрозділу 4); 
- збільшення граничних обсягів доходу єдиного податку для спрощеної системи оподаткування;
- визначення, що акт перевірки не може розглядатись як заява або повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків (п. 86.1) та інші.

Разом з цим, у законі №1210 більшість норм ускладнюють процедури адміністрування податків та суттєво збільшують фіскальний тиск на бізнес. Критичним для нас є збільшення цим законом адміністративного тиску на платників податків за рахунок надання податковому органу додаткових повноважень, у переважній більшості дискреційних, зокрема: 
1. Розширення терміну розумної економічної причини (ділової мети) (пп. 14.1.231);
2. Визначення обов'язку платника податків під час перевірки надавати пояснення та їх документальне підтвердження на запит податкового органу (без уточнення підстав його надання) (пп.пп. 16.1.5, 20.1.46);
3. Надання права податковому органу під час перевірки отримувати пояснення від роботодавців та/або їх працівників та/або осіб праця, яких використовується без документального оформлення (пп. 20.1.47);
4. Збільшення строку для надання індивідуальної податкової консультації на 5 днів за рахунок подовження цього строку не на 10, а на 15 днів (п.п. 52.1, 52.5);
5. Надання можливості податковому органу внесення змін до плану перевірок (п. 77.2);
6. Надання можливості проведення повторної перевірки  (пп. 78.1.20);
7. Збільшення з 3 до 5 років строку проведення перевірки та винесення податкових повідомлень-рішень щодо сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору при виплаті заробітної плати (п. 102.1);
8. Збільшення у двічі штрафів для платників податків за окремі порушення у сфері адміністрування податків;
9. Встановлення штрафних санкцій за кожну несвоєчасно зареєстровану податкову накладну  та інші негативні для ведення бізнесу зміни.

Реалізація норм закону № 1210 призведе до погіршення умов ведення бізнесу в Україні, та негативно вплине на і так падаючий рейтинг України Doing Business  за індикатором «Оподаткування» (за минулий рік, по цьому критерію Україна погіршила свої позиції на 11 пунктів, з 54 до 65 місця.). У зв'язку з цим СУП закликала Президента України не підписувати документ та повернути його до Верховної Ради України із зауваженнями щодо необхідності виключення зазначених дискреційних норм.
 

Ще новини